THE VISTA

Code: 0055 Giá: 40 Tr/m2

THE VISTA

The Vista - được xây dựng hoàn chỉnh trên khu đất có diện tích 23.643...

  • 101 m2
  • 2+
  • 2+