MASTERI CHO THUÊ

Code: 0184 Giá: $ 950

Masteri căn hộ cao...

Căn hộ Masteri nằm ở T1 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 60 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0183 Giá: $ 800

Căn hộ Masteri 2 PN...

Căn hộ Masteri nằm ở T1 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 60 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0182 Giá: $ 800

Masteri Thảo Điền 1...

Căn hộ Masteri nằm ở T1 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách, phòng...

 • 60 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0181 Giá: $ 700

Căn hô 2 PN Masteri...

Căn hộ Masteri nằm ở T1 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 59 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0180 Giá: $ 900

Masteri Thảo Điền 2...

Căn hộ Masteri nằm ở T1 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 62 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0179 Giá: $ 850

Căn hộ Masteri Thảo...

Căn hộ Masteri nằm ở T3 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 67 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0178 Giá: $ 850

Masteri Thảo Điền 2...

Căn hộ Masteri nằm ở T3 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 66 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0177 Giá: $ 900

Masteri 2 PN Full nội...

Căn hộ Masteri nằm ở T5 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 69 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0176 Giá: $ 750

Căn hộ 1 PN Masteri...

Căn hộ Masteri nằm ở T5 gồm 1 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 50 m2
 • 1+
 • 1+

Code: 0172 Giá: $ 750

CĂN HỘ MASTERI 2 PN...

Căn hộ Masteri nằm ở T4 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 65 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0171 Giá: $ 750

Căn hộ Masteri 2 PN...

Căn hộ Masteri nằm ở T4 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 69 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0170 Giá: $ 670

CĂN HỘ MASTERI 2 PN...

Căn hộ Masteri nằm ở T3 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp được trang...

 • 69 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0156 Giá: $ 750

CHO THUÊ CĂN HỘ...

Căn hộ Masteri với nhiều tiện ích - khu trung tâm thương mại, hồ bơi,...

 • 70 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0144 Giá: $ 800

CHO THUÊ CĂN HỘ...

Căn hộ Masteri với nhiều tiện ích - khu trung tâm thương mại, hồ bơi,...

 • 68 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0136 Giá: $ 800

CHO THUÊ CĂN HỘ...

Căn hộ Masteri với nhiều tiện ích - khu trung tâm thương mại, hồ bơi,...

 • 75 m2
 • 2+
 • 2+

Code: 0135 Giá: $ 800

CHO THUÊ CĂN HỘ...

Căn hộ Masteri với nhiều tiện ích - khu trung tâm thương mại, hồ bơi,...

 • 65 m2
 • 2+
 • 2+